Naturkunskap för lärare
 • Language: swe
 • Episodes: 7
 • Last: 8 Jun 2012
Föreläsningar från NO2012 - Rikskonferens för lärare i NO, naturkunskap, fysik, kemi och biologi. Arrangörer: Vetenskapsfestivalen, KVA och Stiftelsen för strategisk forskning. Inspelat den 26 april 2012 på Lindholmen science park i Göteborg.

Episodes (7)

 • Jordens resurser - metaller och mineraler
  Jordens resurser - metaller och mineraler
  video is inside
  Published: 8 Jun 2012 Duration: 34:50
  Kaj Lax, chef för avdelningen för mineralresurser vid Sveriges geologiska undersökning, ger en bild av hur beroende människor är av mineraler och metaller. Han resonerar kring läget i Sverige och i det snabbt växande Kina, där oerhörda mäng... Read more →
  Kaj Lax, chef för avdelningen för mineralresurser vid Sveriges geologiska undersökning, ger en bild av hur beroende människor är av mineraler och metaller. Han resonerar kring läget i Sverige och i det snabbt växande Kina, där oerhörda mäng... Read more →

 • Jordens resurser - livsmedelssäkerhet
  Jordens resurser - livsmedelssäkerhet
  video is inside
  Published: 8 Jun 2012 Duration: 31:17
  Thomas Rosswall, biokemist och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, talar om hållbar utveckling och hur världssvälten ökar. Vid obalans mellan miljö, samhälle och de sociala systemen drabbas alltid fattiga länder och områden mest, d... Read more →
  Thomas Rosswall, biokemist och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, talar om hållbar utveckling och hur världssvälten ökar. Vid obalans mellan miljö, samhälle och de sociala systemen drabbas alltid fattiga länder och områden mest, d... Read more →

 • Jordens resurser - mat, vatten, energi
  Jordens resurser - mat, vatten, energi
  video is inside
  Published: 8 Jun 2012 Duration: 33:07
  Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, talar om hur hållbara energilösningar och rent vatten är en mänsklig rättighet. Han betonar också vikten av att denna typ av frågor är centrala i skolans undervisning av naturku... Read more →
  Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, talar om hur hållbara energilösningar och rent vatten är en mänsklig rättighet. Han betonar också vikten av att denna typ av frågor är centrala i skolans undervisning av naturku... Read more →

 • Jordens resurser - energi för framtiden
  Jordens resurser - energi för framtiden
  video is inside
  Published: 8 Jun 2012 Duration: 28:50
  Thomas B Johansson, professor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, går igenom en rad olika typer av förnybara energikällor och berättar hur de stora energijättarna gärna fortsätter att arbeta med traditionella energifo... Read more →
  Thomas B Johansson, professor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, går igenom en rad olika typer av förnybara energikällor och berättar hur de stora energijättarna gärna fortsätter att arbeta med traditionella energifo... Read more →

 • Jordens resurser - en hållbar värld
  Jordens resurser - en hållbar värld
  video is inside
  Published: 8 Jun 2012 Duration: 38:16
  Hur ska vi hitta en balans mellan ekonomi och miljö för att nå en hållbar värld? Anders Wijkman, tidigare biträdande generalsekreterare i FN och ordförande för Röda korset, talar om att vi lever över våra tillgångar - både i penningekonomin... Read more →
  Hur ska vi hitta en balans mellan ekonomi och miljö för att nå en hållbar värld? Anders Wijkman, tidigare biträdande generalsekreterare i FN och ordförande för Röda korset, talar om att vi lever över våra tillgångar - både i penningekonomin... Read more →

 • Kreativitet i klassrummet
  Kreativitet i klassrummet
  video is inside
  Published: 4 Jun 2012 Duration: 46:28
  Tidigt i sin karriär började lärarfortbildaren och läromedelsförfattaren Hasse Persson utveckla fysik- och kemiundervisningen tillsammans med sina mellanstadieelever. Hans knep är att göra experimenten mycket fysiska och använda vardagsföre... Read more →
  Tidigt i sin karriär började lärarfortbildaren och läromedelsförfattaren Hasse Persson utveckla fysik- och kemiundervisningen tillsammans med sina mellanstadieelever. Hans knep är att göra experimenten mycket fysiska och använda vardagsföre... Read more →

 • Skola på vetenskaplig grund
  Skola på vetenskaplig grund
  video is inside
  Published: 4 Jun 2012 Duration: 36:36
  Samtal om relationen mellan pedagogisk forskning och skolan. Medverkande: Ulla Runesson, professor i pedagogik; Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, och Johanna Lundén, rektor F-5 på Nossebro skola. Moderator: Per Kornhall, unde... Read more →
  Samtal om relationen mellan pedagogisk forskning och skolan. Medverkande: Ulla Runesson, professor i pedagogik; Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, och Johanna Lundén, rektor F-5 på Nossebro skola. Moderator: Per Kornhall, unde... Read more →