Möjligheternas skog
 • Language: swe
 • Episodes: 11
 • Last: 5 Apr 2012
Föreläsningar från arrangemanget Möjligheternas skog. Om skogen ur en rad olika aspekter - från skogen som råvara till skogen som en plats för till friluftsliv. Moderator: Eva Fridman. Inspelat i Umeå den 6 mars 2012. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå tillsammans med Umeå universitet.

Episodes (11)

 • En humanist i skogen
  En humanist i skogen
  video is inside
  Published: 5 Apr 2012 Duration: 21:34
  Idéhistorikern Erland Mårald resonerar kring vilka behov samhället kan ha av humanioras kunskap om skogen, och hur humaniora kan bidra till andra vetenskapers kunnande samt berätta berättelser om skogens historia och sätta in dessa i olika ... Read more →
  Idéhistorikern Erland Mårald resonerar kring vilka behov samhället kan ha av humanioras kunskap om skogen, och hur humaniora kan bidra till andra vetenskapers kunnande samt berätta berättelser om skogens historia och sätta in dessa i olika ... Read more →

 • Älgens påverkan på balansen i skogen
  Älgens påverkan på balansen i skogen
  video is inside
  Published: 5 Apr 2012 Duration: 26:54
  Zoologen Inga-Lill Persson är forskare på institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har specialiserat sig på klövvilt, och talar om situationen i Sverige, Norge och USA. Hennes forskning jämför likvärdiga... Read more →
  Zoologen Inga-Lill Persson är forskare på institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har specialiserat sig på klövvilt, och talar om situationen i Sverige, Norge och USA. Hennes forskning jämför likvärdiga... Read more →

 • Bränna, såga eller spara?
  Bränna, såga eller spara?
  video is inside
  Published: 5 Apr 2012 Duration: 38:53
  Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, resonerar ur en nationalekonomisk synvinkel kring olika förhållningssätt och trender rörande skogen. Samtidigt som vi använder allt mer papper i Europa så ska vi öka våra fö... Read more →
  Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, resonerar ur en nationalekonomisk synvinkel kring olika förhållningssätt och trender rörande skogen. Samtidigt som vi använder allt mer papper i Europa så ska vi öka våra fö... Read more →

 • Skogsutbildningen och genusfrågan
  Skogsutbildningen och genusfrågan
  video is inside
  Published: 5 Apr 2012 Duration: 29:06
  Kim Wickman, projektledare vid fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, har i sin forskning tittat på hur genusfrågan behandlas vid skogsutbildningar i landet. Går de verkligen mot ökad jämställdhet?
  Kim Wickman, projektledare vid fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, har i sin forskning tittat på hur genusfrågan behandlas vid skogsutbildningar i landet. Går de verkligen mot ökad jämställdhet?

 • Genförädlad skog
  Genförädlad skog
  video is inside
  Published: 5 Apr 2012 Duration: 21:56
  Hennele Tuominen är forskare i experimentell skogsbioteknik och fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Hon förklarar hur de olika formerna av genmodifiering fungerar.
  Hennele Tuominen är forskare i experimentell skogsbioteknik och fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Hon förklarar hur de olika formerna av genmodifiering fungerar.

 • Inledning till andra delen
  Inledning till andra delen
  video is inside
  Published: 5 Apr 2012 Duration: 00:43
  Jägmästaren Eva Fridman är strateg på region Västerbotten och moderator för arrangemanget Möjligheternas skog. Här presenterar hon de fem avslutande talarna och deras ämnen.
  Jägmästaren Eva Fridman är strateg på region Västerbotten och moderator för arrangemanget Möjligheternas skog. Här presenterar hon de fem avslutande talarna och deras ämnen.

 • Skogen som resurs för framtiden
  Skogen som resurs för framtiden
  video is inside
  Published: 4 Apr 2012 Duration: 22:00
  Tomas Lämås, forskare i skoglig resurshushållning på Sveriges lantbruksuniversitet, berättar om flera olika system för att både inventera dagens skogar och beräkna hur till exempel lövskogen kommer utvecklas framöver.
  Tomas Lämås, forskare i skoglig resurshushållning på Sveriges lantbruksuniversitet, berättar om flera olika system för att både inventera dagens skogar och beräkna hur till exempel lövskogen kommer utvecklas framöver.

 • Skogen och växthusgaserna
  Skogen och växthusgaserna
  video is inside
  Published: 4 Apr 2012 Duration: 32:29
  Mats Nilsson, professor i skogens ekologi och skötsel vid SLU, säger att det under ett par hundra års tid har tillförts växthusgaser till atmosfären på grund av förbränning och avskogning. Han förklarar vilka effekter utsläppen får. Varifrå... Read more →
  Mats Nilsson, professor i skogens ekologi och skötsel vid SLU, säger att det under ett par hundra års tid har tillförts växthusgaser till atmosfären på grund av förbränning och avskogning. Han förklarar vilka effekter utsläppen får. Varifrå... Read more →

 • Skog för vila och återhämtning
  Skog för vila och återhämtning
  video is inside
  Published: 4 Apr 2012 Duration: 16:38
  Elisabet Sonntag-Öström, sjukgymnast och forskare i yrkesmedicin vid Umeå universitet, säger att lugnet och stillheten i naturen ofta hjälper patienter med psykisk ohälsa när inget annat tycks göra det. Vi blir stärkta av stora gamla träd o... Read more →
  Elisabet Sonntag-Öström, sjukgymnast och forskare i yrkesmedicin vid Umeå universitet, säger att lugnet och stillheten i naturen ofta hjälper patienter med psykisk ohälsa när inget annat tycks göra det. Vi blir stärkta av stora gamla träd o... Read more →

 • Skogen och kolet
  Skogen och kolet
  video is inside
  Published: 4 Apr 2012 Duration: 11:40
  Enligt Annika Nordin, professor i skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU, kan vi binda överskottet av koldioxid genom att avverka träden senare än vi gör i dag, eftersom skogen tar upp som mest koldioxid när den är fullvuxen.
  Enligt Annika Nordin, professor i skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU, kan vi binda överskottet av koldioxid genom att avverka träden senare än vi gör i dag, eftersom skogen tar upp som mest koldioxid när den är fullvuxen.

 • Inledning till första delen
  Inledning till första delen
  video is inside
  Published: 4 Apr 2012 Duration: 02:09
  Jägmästaren Eva Fridman är strateg på region Västerbotten och moderator för arrangemanget Möjligheternas skog. Här presenterar hon de första fyra talarna och deras ämnen.
  Jägmästaren Eva Fridman är strateg på region Västerbotten och moderator för arrangemanget Möjligheternas skog. Här presenterar hon de första fyra talarna och deras ämnen.

Related

Kulturpoddar i P1

by Sveriges Radio