Moderna kompetenser

by Moderna Kompetenser

Moderna kompetenser
  • Language: swe
  • Episodes: 58
  • Last: 21 Dec 2017
Moderna kompetenser är för dig som söker efter inspiration och fördjupning inom kompetenser som just nu efterfrågas hos många företag. Allt för att du ska få en ökad förståelse kring dagsaktuella och framtidens nödvändiga kompetenser.

Episodes (58)