Konkurrenten
 • Language: swe
 • Episodes: 26
 • Last: 2 Mar 2018
Konkurrensverkets podcast är podden för dig som vill veta mer om konkurrens och offentlig upphandling. Här diskuterar vi kartelljakter, konkurrenstillsyn, EU-regler, hur du upphandlar effektivt och mycket mer.

Episodes (26)

 • 27. Hållbarhet och digitalisering gynnar konkurrensen
  27. Hållbarhet och digitalisering gynnar konkurrensen
  Play
  Published: 2 Mar 2018 Duration: 22:55
  Digitalisering och strävan mot en cirkulär ekonomi bidrar till att digitala tjänster som underlättar för konsumenter att leva hållbart och resurseffektivt utvecklas. Det blir lättare och billigare att sälja begagnade produkter, samtidigt so... Read more →
  Digitalisering och strävan mot en cirkulär ekonomi bidrar till att digitala tjänster som underlättar för konsumenter att leva hållbart och resurseffektivt utvecklas. Det blir lättare och billigare att sälja begagnade produkter, samtidigt so... Read more →

 • 26. Hur och varför prövar vi företagskoncentrationer?
  26. Hur och varför prövar vi företagskoncentrationer?
  Play
  Published: 12 Jan 2018 Duration: 27:06
  Ett företag vill köpa ett annat företag, gå ihop med ett företag eller köpa en del av ett företag. Innan företagskoncentrationen kan slutföras ska Konkurrensverket utreda om affären påtagligt hämmar konkurrensen på marknaden. Om Konkurrensv... Read more →
  Ett företag vill köpa ett annat företag, gå ihop med ett företag eller köpa en del av ett företag. Innan företagskoncentrationen kan slutföras ska Konkurrensverket utreda om affären påtagligt hämmar konkurrensen på marknaden. Om Konkurrensv... Read more →

 • 25. Alla vinner på konkurrens
  25. Alla vinner på konkurrens
  Play
  Published: 4 Dec 2017 Duration: 18:27
  Konkurrens leder till lägre priser, högre kvalitet och fler innovationer. Men också till ett ökat utbud med många valmöjligheter. Det innebär att du som konsument måste vara upplyst för att hitta den produkt som passar dig bäst. Hur påverka... Read more →
  Konkurrens leder till lägre priser, högre kvalitet och fler innovationer. Men också till ett ökat utbud med många valmöjligheter. Det innebär att du som konsument måste vara upplyst för att hitta den produkt som passar dig bäst. Hur påverka... Read more →

 • 24. Kan samarbeten med den ideella sektorn lösa svåra samhällsutmaningar?
  24. Kan samarbeten med den ideella sektorn lösa svåra samhällsutmaningar?
  Play
  Published: 25 Oct 2017 Duration: 23:41
  Många ser IOP, idéburet offentligt partnerskap, som en lösning på samhällsutmaningar. I det senaste avsnittet av podcasten Konkurrenten deltar Ludvig Sandberg från Forum, som varit med och utvecklat IOP, och Malin de Jounge från Konkurrensv... Read more →
  Många ser IOP, idéburet offentligt partnerskap, som en lösning på samhällsutmaningar. I det senaste avsnittet av podcasten Konkurrenten deltar Ludvig Sandberg från Forum, som varit med och utvecklat IOP, och Malin de Jounge från Konkurrensv... Read more →

 • 23. Så hjälper vi dig att upphandla rätt
  23. Så hjälper vi dig att upphandla rätt
  Play
  Published: 30 Aug 2017 Duration: 22:48
  Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har samma mål, en effektiv offentlig upphandling. Men myndigheterna arbetar med upphandlingsfrågor på olika sätt. Vad skiljer myndigheterna åt och vad har de gemensamt? Vilka frågor svarar Upphan... Read more →
  Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har samma mål, en effektiv offentlig upphandling. Men myndigheterna arbetar med upphandlingsfrågor på olika sätt. Vad skiljer myndigheterna åt och vad har de gemensamt? Vilka frågor svarar Upphan... Read more →

 • 22. Visst förekommer mutor i Sverige
  22. Visst förekommer mutor i Sverige
  Play
  Published: 27 Jun 2017 Duration: 34:58
  Mutor och korruption förekommer i Sverige, men i hur stor utsträckning? Ökar korruptionen? Det finns kopplingar mellan korruption och offentlig upphandling, vilket återkommande syns i de tips som kommer in till Konkurrensverket. Vad kan upp... Read more →
  Mutor och korruption förekommer i Sverige, men i hur stor utsträckning? Ökar korruptionen? Det finns kopplingar mellan korruption och offentlig upphandling, vilket återkommande syns i de tips som kommer in till Konkurrensverket. Vad kan upp... Read more →

 • 21. Så kan ökad konkurrens bidra till cirkulär ekonomi
  21. Så kan ökad konkurrens bidra till cirkulär ekonomi
  Play
  Published: 31 May 2017 Duration: 16:07
  Avfallsmarknaden växer, och en ökad konkurrens på området kan vara ett steg mot cirkulär ekonomi. Kommunerna har en stark roll på avfallsmarknaden. Hur kan den användas för att stärka konkurrensen? Och hur kommer det sig att intresset för a... Read more →
  Avfallsmarknaden växer, och en ökad konkurrens på området kan vara ett steg mot cirkulär ekonomi. Kommunerna har en stark roll på avfallsmarknaden. Hur kan den användas för att stärka konkurrensen? Och hur kommer det sig att intresset för a... Read more →

 • 20. Internationellt samarbete - upphandling
  20. Internationellt samarbete - upphandling
  Play
  Published: 2 May 2017 Duration: 14:35
  Tack vare gemensamma upphandlingsregler kan varor köpas och säljas fritt på marknaden inom hela EU. Svenska företag har möjlighet att erbjuda sina varor och tjänster inom hela unionen. Men hur hamnade vi här? Och hur gick förhandlingarna ti... Read more →
  Tack vare gemensamma upphandlingsregler kan varor köpas och säljas fritt på marknaden inom hela EU. Svenska företag har möjlighet att erbjuda sina varor och tjänster inom hela unionen. Men hur hamnade vi här? Och hur gick förhandlingarna ti... Read more →

 • 19. Delningsekonomi - liten blir stor?
  19. Delningsekonomi - liten blir stor?
  Play
  Published: 15 Mar 2017 Duration: 19:11
  Delningsekonomin är fortfarande liten men har stor potential. Vad utmärker delningsekonomin, vad krävs för att den ska växa och hur ser konkurrensen ut på den nya digitala marknaden? När det gäller e-handel ser Konkurrensverket att ett vikt... Read more →
  Delningsekonomin är fortfarande liten men har stor potential. Vad utmärker delningsekonomin, vad krävs för att den ska växa och hur ser konkurrensen ut på den nya digitala marknaden? När det gäller e-handel ser Konkurrensverket att ett vikt... Read more →

 • 18. Internationellt samarbete - konkurrens
  18. Internationellt samarbete - konkurrens
  Play
  Published: 11 Jan 2017 Duration: 26:39
  När företagsförvärv, kartellbildningar och marknadsmissbruk blir gränsöverskridande och globala måste Konkurrensmyndigheter runt om i världen samarbeta kring synsätt och metoder för att möta utvecklingen. Denna gång handlar Konkurrenten om ... Read more →
  När företagsförvärv, kartellbildningar och marknadsmissbruk blir gränsöverskridande och globala måste Konkurrensmyndigheter runt om i världen samarbeta kring synsätt och metoder för att möta utvecklingen. Denna gång handlar Konkurrenten om ... Read more →

 • 17. Upphandlingstillsyn
  17. Upphandlingstillsyn
  Play
  Published: 14 Dec 2016 Duration: 32:13
  Upphandlingstillsyn är en av Konkurrensverkets uppgifter. Här beskriver vi hur vi väljer ärenden och hur det praktiska tillsynsarbetet går till. Vi berättar också vad den myndighet som blir granskad bör tänka på.
  Upphandlingstillsyn är en av Konkurrensverkets uppgifter. Här beskriver vi hur vi väljer ärenden och hur det praktiska tillsynsarbetet går till. Vi berättar också vad den myndighet som blir granskad bör tänka på.

 • 16. Konkurrenshistoria: De ostindiska kompanierna
  16. Konkurrenshistoria: De ostindiska kompanierna
  Play
  Published: 21 Jul 2016 Duration: 19:34
  I vårt tredje avsnitt om konkurrensens historia berättar vi om de ostindiska kompanierna. Från 1500-talet expanderar den internationella handeln. Europeiska stater bildar handelskompanier som får monopolrättigheter och hamnar i brutal konku... Read more →
  I vårt tredje avsnitt om konkurrensens historia berättar vi om de ostindiska kompanierna. Från 1500-talet expanderar den internationella handeln. Europeiska stater bildar handelskompanier som får monopolrättigheter och hamnar i brutal konku... Read more →

 • 15. När offentligt och privat konkurrerar
  15. När offentligt och privat konkurrerar
  Play
  Published: 13 Jul 2016 Duration: 33:56
  Ibland kan kommun, stat eller landsting bedriva verksamheter som konkurrerar med privata företag. Men vad händer egentligen när det offentliga och det privata hamnar i konkurrens med varandra? I det här avsnittet av Konkurrenten pratar vi o... Read more →
  Ibland kan kommun, stat eller landsting bedriva verksamheter som konkurrerar med privata företag. Men vad händer egentligen när det offentliga och det privata hamnar i konkurrens med varandra? I det här avsnittet av Konkurrenten pratar vi o... Read more →

 • 14. När det går fel med statliga myndigheters upphandlingar
  14. När det går fel med statliga myndigheters upphandlingar
  Play
  Published: 12 Jul 2016 Duration: 23:45
  Vi tittar på statliga myndigheters upphandlingar och hur både Konkurrensverket och media granskar dessa. Vi diskuterar Sjöfartsverkets upphandling av räddningshelikoptrar, fördjupar oss i vår kritik av den och ser till vad man kan lära sig ... Read more →
  Vi tittar på statliga myndigheters upphandlingar och hur både Konkurrensverket och media granskar dessa. Vi diskuterar Sjöfartsverkets upphandling av räddningshelikoptrar, fördjupar oss i vår kritik av den och ser till vad man kan lära sig ... Read more →

 • 13. Missbruk av dominerande ställning
  13. Missbruk av dominerande ställning
  Play
  Published: 30 Jun 2016 Duration: 28:00
  Företag som har en dominerande ställning får inte missbruka den makt de har för att trycka undan sina konkurrenter. I det här avsnittet berättar vi om regelverket kring missbruk och vad det innebär att ha en dominerande ställning . Vi berät... Read more →
  Företag som har en dominerande ställning får inte missbruka den makt de har för att trycka undan sina konkurrenter. I det här avsnittet berättar vi om regelverket kring missbruk och vad det innebär att ha en dominerande ställning . Vi berät... Read more →

 • 12. Konkurrenshistoria: Skråväsendet
  12. Konkurrenshistoria: Skråväsendet
  Play
  Published: 11 May 2016 Duration: 14:24
  Vi tittar tillbaka på konkurrensens historia än en gång. Den här gången ger vi en överblick över skråväsendet – ett system som dominerade samhället i Europa i flera sekler. Hur går det egentligen med marknaden och ekonomin när yrkesutövare ... Read more →
  Vi tittar tillbaka på konkurrensens historia än en gång. Den här gången ger vi en överblick över skråväsendet – ett system som dominerade samhället i Europa i flera sekler. Hur går det egentligen med marknaden och ekonomin när yrkesutövare ... Read more →

 • 11. Tips och frågor till Konkurrensverket
  11. Tips och frågor till Konkurrensverket
  Play
  Published: 26 Apr 2016 Duration: 30:00
  Det elfte avsnittet av Konkurrenten handlar om de tips och frågor som kommer in till Konkurrensverket. Juristerna Elin Rosén och Martin Bäckström jobbar på tipsfunktionen. De berättar om hur de arbetar och hur du själv kan vända dig till os... Read more →
  Det elfte avsnittet av Konkurrenten handlar om de tips och frågor som kommer in till Konkurrensverket. Juristerna Elin Rosén och Martin Bäckström jobbar på tipsfunktionen. De berättar om hur de arbetar och hur du själv kan vända dig till os... Read more →

 • 10. Direktupphandling
  10. Direktupphandling
  Play
  Published: 12 Apr 2016 Duration: 27:43
  I det tionde avsnittet av Konkurrenten tar vi upp ämnet direktupphandling. Vad är egentligen direktupphandling och när får man direktupphandla? Det och mycket mer får du svar på. Gäster denna gång är Ann Fryksdahl och Malin de Jounge, enhet... Read more →
  I det tionde avsnittet av Konkurrenten tar vi upp ämnet direktupphandling. Vad är egentligen direktupphandling och när får man direktupphandla? Det och mycket mer får du svar på. Gäster denna gång är Ann Fryksdahl och Malin de Jounge, enhet... Read more →

 • 9. Intervju med Ann-Christin Nykvist på Upphandlingsmyndigheten
  9. Intervju med Ann-Christin Nykvist på Upphandlingsmyndigheten
  Play
  Published: 7 Mar 2016 Duration: 25:27
  Konkurrenten intervjuar Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Ann-Christin Nykvist. Vi pratar bland annat om migration, samarbetet med Konkurrensverket och hur man kan arbeta med innovation och hållbarhet vid offentlig upphandling.   T... Read more →
  Konkurrenten intervjuar Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Ann-Christin Nykvist. Vi pratar bland annat om migration, samarbetet med Konkurrensverket och hur man kan arbeta med innovation och hållbarhet vid offentlig upphandling.   T... Read more →

 • 8. Bygg och bostad
  8. Bygg och bostad
  Play
  Published: 29 Feb 2016 Duration: 34:14
  Den här gången pratar vi om bygg- och bostadsmarknaden. Det är stor bostadsbrist i landet och många nya bostäder behöver byggas. Hur har den här situationen uppstått, och varför byggs det inte mer än vad det görs idag? På vår webbplats hit... Read more →
  Den här gången pratar vi om bygg- och bostadsmarknaden. Det är stor bostadsbrist i landet och många nya bostäder behöver byggas. Hur har den här situationen uppstått, och varför byggs det inte mer än vad det görs idag? På vår webbplats hit... Read more →