Juspod

by Haakon Utne Kierulf

Juspod
 • Language: nob
 • Episodes: 15
 • Last: 23 Apr 2017
Velkommen! I denne podcasten vil jeg framover ta opp juridiske temaer som både små og mellomstore bedrifter og privatpersoner vil ha nytte av å kunne noe om. Dette vil hovedsakelig være temaer innenfor arbeidsrett, eiendomsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett. Rettsområdene gjennomgås med vekt på hovedreglene som gjelder for de enkelte temaene. Lengden på episodene vil ligge på mellom 8 - 15 minutter. Haakon Utne Kierulf

Episodes (15)

 • Kommentar - Advokatsalæret i straffesaker
  Kommentar - Advokatsalæret i straffesaker
  Play
  Published: 23 Apr 2017 Duration: 06:26
  Skal en liten gruppe borgere kunne reise listen for å bli tiltalt ved å velge dyre advokater. Svaret kommer i en dom fra Høyesterett som er ventet.
  Skal en liten gruppe borgere kunne reise listen for å bli tiltalt ved å velge dyre advokater. Svaret kommer i en dom fra Høyesterett som er ventet.

 • Kommentar - De beste blant advokatene?
  Kommentar - De beste blant advokatene?
  Play
  Published: 23 Apr 2017 Duration: 13:19
  I dette innlegget kommenterer jeg hvor heldig det er at advokatfirmaer bruker rangeringer fra klienter, som grunnlag for å markedsføre seg. Henger en god relasjon med klientene nødvendigvis sammen med juridisk kompetanse?
  I dette innlegget kommenterer jeg hvor heldig det er at advokatfirmaer bruker rangeringer fra klienter, som grunnlag for å markedsføre seg. Henger en god relasjon med klientene nødvendigvis sammen med juridisk kompetanse?

 • Kommentar - Jan Fougners innlegg på DN.no 24. januar 2017
  Kommentar - Jan Fougners innlegg på DN.no 24. januar 2017
  Play
  Published: 26 Jan 2017 Duration: 04:54
  Jeg kommenterer Fougners feilaktige bruk av Høyesterettsdom i sin påstand om at arbeidstakers rett til å stå i stilling misbrukes. Arbeidsgiver fikk i utgangspunktet medhold i begge de to underliggende instansene. Høyesterett uttalte seg ku... Read more →
  Jeg kommenterer Fougners feilaktige bruk av Høyesterettsdom i sin påstand om at arbeidstakers rett til å stå i stilling misbrukes. Arbeidsgiver fikk i utgangspunktet medhold i begge de to underliggende instansene. Høyesterett uttalte seg ku... Read more →

 • Arbeidsrett - Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved oppsigelse og avskjed
  Arbeidsrett - Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved oppsigelse og avskjed
  Play
  Published: 26 Dec 2016 Duration: 14:38
  I gjennomgangene av temaene oppsigelse og avskjed, har det framkommet at arbeidstaker kan ha rett til å bli stående i stillingen, ved tvist om oppsigelsen eller avskjedens gyldighet. Hva som gjelder i disse tilfellene er temaet i denne podc... Read more →
  I gjennomgangene av temaene oppsigelse og avskjed, har det framkommet at arbeidstaker kan ha rett til å bli stående i stillingen, ved tvist om oppsigelsen eller avskjedens gyldighet. Hva som gjelder i disse tilfellene er temaet i denne podc... Read more →

 • Arbeidsrett - Suspensjon av arbeidstaker
  Arbeidsrett - Suspensjon av arbeidstaker
  Play
  Published: 11 Dec 2016 Duration: 12:03
  Arbeidsgiver vil kunne komme opp i en situasjon at arbeidstakers handling gjør det nødvendig å avslutte arbeidsforholdet. Enkelte handlinger er av en så alvorlig karakter at avskjed vil være et mulig alternativ. Hvordan skal arbeidsgiver g... Read more →
  Arbeidsgiver vil kunne komme opp i en situasjon at arbeidstakers handling gjør det nødvendig å avslutte arbeidsforholdet. Enkelte handlinger er av en så alvorlig karakter at avskjed vil være et mulig alternativ. Hvordan skal arbeidsgiver g... Read more →

 • Arbeidsrett - Avskjed av arbeidstaker
  Arbeidsrett - Avskjed av arbeidstaker
  Play
  Published: 30 Nov 2016 Duration: 12:09
  I denne episoden av podcasten tar jeg opp temaet avskjed av arbeidstaker. I avtaleforholdet mellom arbeidsgiver og den ansatte, er avskjed den mest vidtrekkende sanksjonsformen arbeidsgiver kan benytte ovenfor arbeidstaker ved brudd på avta... Read more →
  I denne episoden av podcasten tar jeg opp temaet avskjed av arbeidstaker. I avtaleforholdet mellom arbeidsgiver og den ansatte, er avskjed den mest vidtrekkende sanksjonsformen arbeidsgiver kan benytte ovenfor arbeidstaker ved brudd på avta... Read more →

 • Arbeidsrett - Midlertidig ansettelse
  Arbeidsrett - Midlertidig ansettelse
  Play
  Published: 16 Jun 2016 Duration: 11:50
  Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha interesse av å ha et midlertidig ansettelsesforhold. En tidsbegrenset ansettelse er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse, men er hjemlet i lov. I denne episoden gir jeg en oversikt over de ... Read more →
  Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha interesse av å ha et midlertidig ansettelsesforhold. En tidsbegrenset ansettelse er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse, men er hjemlet i lov. I denne episoden gir jeg en oversikt over de ... Read more →

 • Arbeidsrett - Permittering
  Arbeidsrett - Permittering
  Play
  Published: 8 May 2016 Duration: 11:00
  Hvilke regler er det som gjelder for arbeidsgivers adgang til å permittere de ansatte? Og hvordan påvirker permittering arbeidstakers rett på lønn, ferieavvikling og oppsigelse? Dette og andre forhold er temaet i denne podcasten.
  Hvilke regler er det som gjelder for arbeidsgivers adgang til å permittere de ansatte? Og hvordan påvirker permittering arbeidstakers rett på lønn, ferieavvikling og oppsigelse? Dette og andre forhold er temaet i denne podcasten.

 • Arbeidsrett - Avtalt prøvetid
  Arbeidsrett - Avtalt prøvetid
  Play
  Published: 24 Apr 2016 Duration: 07:42
  I de aller fleste arbeidsforhold vil partene være enige om at den ansatte skal ha en prøvetid. Hvilke krav som gjelder til avtalen, samt reglene rundt oppsigelse av en prøvetidsansatt, gjennomgås i denne episoden av Juspod.
  I de aller fleste arbeidsforhold vil partene være enige om at den ansatte skal ha en prøvetid. Hvilke krav som gjelder til avtalen, samt reglene rundt oppsigelse av en prøvetidsansatt, gjennomgås i denne episoden av Juspod.

 • Arbeidsrett - Oppsigelse på grunn av arbeidstakers eget forhold
  Arbeidsrett - Oppsigelse på grunn av arbeidstakers eget forhold
  Play
  Published: 26 Mar 2016 Duration: 09:59
  I denne episoden går jeg gjennom noen av vurderingene som må foretas i forkant av en oppsigelse som har sin bakgrunn i den ansattes egen opptreden.
  I denne episoden går jeg gjennom noen av vurderingene som må foretas i forkant av en oppsigelse som har sin bakgrunn i den ansattes egen opptreden.

 • Arbeidsrett - Arbeidskontrakten
  Arbeidsrett - Arbeidskontrakten
  Play
  Published: 12 Mar 2016 Duration: 09:15
  I denne framtstillingen blir kravene til innholdet i arbeidskontrakten gjennomgått på en enkel og oversiktlig måte. Temaet er lagt opp slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker har noe å hent på å lytte til. Det blir vist til de viktigste l... Read more →
  I denne framtstillingen blir kravene til innholdet i arbeidskontrakten gjennomgått på en enkel og oversiktlig måte. Temaet er lagt opp slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker har noe å hent på å lytte til. Det blir vist til de viktigste l... Read more →

 • Arbeidsrett - Saksbehandlingsreglene ved oppsigelse
  Arbeidsrett - Saksbehandlingsreglene ved oppsigelse
  Play
  Published: 8 Jan 2016 Duration: 11:56
  Å gi en lovlig oppsigelse innebærer, i tillegg til at det foreligger et saklig grunnlag, at arbeidsgiver følger de regler som er gitt i arbeidsmiljøloven. I denne framstillingen blir det gitt en oversikt over de mest sentrale saksbehandling... Read more →
  Å gi en lovlig oppsigelse innebærer, i tillegg til at det foreligger et saklig grunnlag, at arbeidsgiver følger de regler som er gitt i arbeidsmiljøloven. I denne framstillingen blir det gitt en oversikt over de mest sentrale saksbehandling... Read more →

 • Arbeidsrett - Advarsler i arbeidsforhold
  Arbeidsrett - Advarsler i arbeidsforhold
  Play
  Published: 27 Dec 2015 Duration: 07:47
  Arbeidsgiver vil kunne ha behov for å korrigere uønsket adferd hos arbeidstaker. Hva er kravene til en advarsel, og hva er den egentlig hensikten med en advarsel? Forholdet til oppsigelse blir også tatt opp i denne framstillingen. www.kieru... Read more →
  Arbeidsgiver vil kunne ha behov for å korrigere uønsket adferd hos arbeidstaker. Hva er kravene til en advarsel, og hva er den egentlig hensikten med en advarsel? Forholdet til oppsigelse blir også tatt opp i denne framstillingen. www.kieru... Read more →

 • Arbeidsrett - Arbeidsgivers styringsrett
  Arbeidsrett - Arbeidsgivers styringsrett
  Play
  Published: 27 Dec 2015 Duration: 13:58
  I denne gjennomgangen av arbeidsgivers styringsrett gis en kort framstilling av styringsrettens innhold. Begrepet sier noe om arbeidsgivers adgang til å endre, utfylle eller gå til oppsigelse av arbeidskontrakten. Arbeidsgivers styringsret... Read more →
  I denne gjennomgangen av arbeidsgivers styringsrett gis en kort framstilling av styringsrettens innhold. Begrepet sier noe om arbeidsgivers adgang til å endre, utfylle eller gå til oppsigelse av arbeidskontrakten. Arbeidsgivers styringsret... Read more →

 • Juspod - Introduksjon
  Juspod - Introduksjon
  Play
  Published: 27 Dec 2015 Duration: 01:10
  I Juspod vil det bli tatt opp rettslige temaer innenfor sentrale juridiske områder, som de fleste vil berøres av fra tid til annen. Denne episoden forklarer kort hva du kan forvente deg av innholdet.
  I Juspod vil det bli tatt opp rettslige temaer innenfor sentrale juridiske områder, som de fleste vil berøres av fra tid til annen. Denne episoden forklarer kort hva du kan forvente deg av innholdet.