Juridisk ABC

by Advokat Eivind Arntsen

Juridisk ABC
 • Language: nob
 • Episodes: 38
 • Last: 30 Oct 2017
- Juss på podcast! Juridisk ABC er podcasten for deg som vil lære mer om praktiske og viktige juridiske temaer innen blant annet arbeidsrett, familierett og eiendom, samt forretningsjuss for små og mellomstore bedrifter. Du behøver ikke å ha noen juridiske forkunnskaper for å ha glede av podcasten. I hver episode snakker vi om ett utvalgt juridisk tema der en erfaren advokat eller jurist forklarer jussen, samtidig som vi gir deg praktiske tips og forteller hvilke juridiske feller du må unngå.

Episodes (38)

 • E038 - Styringsrett og endringsoppsigelse
  E038 - Styringsrett og endringsoppsigelse
  Play
  Published: 30 Oct 2017 Duration: 01:01:56
  Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av ny teknologi, endrede markedsforhold, og politiske vedtak. Slike endringer kan også få betydning for den enkelte virksomhet, som kanskje finner det nødvendig å bruke bruk... Read more →
  Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av ny teknologi, endrede markedsforhold, og politiske vedtak. Slike endringer kan også få betydning for den enkelte virksomhet, som kanskje finner det nødvendig å bruke bruk... Read more →

 • E037 - Ferie og feriepenger
  E037 - Ferie og feriepenger
  Play
  Published: 13 Jun 2017 Duration: 01:36:27
  Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere: Faktisk arbeidsfri/feriefritid Feriepenger Reglene om ferie og feriepenger er ganske kompliserte. Det er lett å gå seg vill. I denne maratonepisoden av Juridisk ABC podcast får du høre om: Ansatt... Read more →
  Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere: Faktisk arbeidsfri/feriefritid Feriepenger Reglene om ferie og feriepenger er ganske kompliserte. Det er lett å gå seg vill. I denne maratonepisoden av Juridisk ABC podcast får du høre om: Ansatt... Read more →

 • E036 - Skjulte lydopptak
  E036 - Skjulte lydopptak
  Play
  Published: 12 Jun 2017 Duration: 51:08
  Hvilke regler gjelder for hemmelige lydopptak? Er det stengt forbud å ta hemmelige eller skjulte opptak, eller er det tvert i mot helt fritt frem? Finnes det noen som helst god eller aktverdig grunn for at du skal gå rundt og ta opp samtale... Read more →
  Hvilke regler gjelder for hemmelige lydopptak? Er det stengt forbud å ta hemmelige eller skjulte opptak, eller er det tvert i mot helt fritt frem? Finnes det noen som helst god eller aktverdig grunn for at du skal gå rundt og ta opp samtale... Read more →

 • E035 - Nedbemanning - ny dom fra Høyesterett
  E035 - Nedbemanning - ny dom fra Høyesterett
  Play
  Published: 16 May 2017 Duration: 58:15
  I den såkalte «Posten-saken» fra 2017 kom Høyesterett med viktige avklaringer om oppsigelse ved omorganisering og nedbemanning av en virksomhet. Spørsmålet i saken var særlig om utvalgskretsen for å bestemme overtallighet var saklig begrunn... Read more →
  I den såkalte «Posten-saken» fra 2017 kom Høyesterett med viktige avklaringer om oppsigelse ved omorganisering og nedbemanning av en virksomhet. Spørsmålet i saken var særlig om utvalgskretsen for å bestemme overtallighet var saklig begrunn... Read more →

 • E034 - Kjøp av nybygget bolig
  E034 - Kjøp av nybygget bolig
  Play
  Published: 3 May 2017 Duration: 01:02:35
  Hvilke regler gjelder for kjøp av nybygget bolig? Hvilke krav kan kjøper stille til utbyggers leveranse av boligen? Hva må du vite om dagbøter, overtakelse, og hvilke krav som stilles til deg som kjøper?    I denne episoden er advokat Chris... Read more →
  Hvilke regler gjelder for kjøp av nybygget bolig? Hvilke krav kan kjøper stille til utbyggers leveranse av boligen? Hva må du vite om dagbøter, overtakelse, og hvilke krav som stilles til deg som kjøper?    I denne episoden er advokat Chris... Read more →

 • E033 - Mobbing og negativitet som oppsigelsesgrunn
  E033 - Mobbing og negativitet som oppsigelsesgrunn
  Play
  Published: 24 Mar 2017 Duration: 01:04:57
  Nicolay Skarning gjester studio (igjen!) og vi snakker om når arbeidsgiver kan si opp en ansatt på grunn av negativitet og mobbing. Du får også høre om hvilke spennende planer vi har for hva vi vil ha med deg på til høsten ...   Husk å høre... Read more →
  Nicolay Skarning gjester studio (igjen!) og vi snakker om når arbeidsgiver kan si opp en ansatt på grunn av negativitet og mobbing. Du får også høre om hvilke spennende planer vi har for hva vi vil ha med deg på til høsten ...   Husk å høre... Read more →

 • E032 - Å forhandle
  E032 - Å forhandle
  Play
  Published: 7 Dec 2016 Duration: 01:25:11
  Når forhandler vi? Hvorfor forhandler vi? Hvordan forhandler vi?    Forhandlinger er ikke bare en utveksling av mer eller mindre relevant argumentasjon. De skjer mellom mennesker som har flere agendaer, som ikke alltid er synlige og åpenbar... Read more →
  Når forhandler vi? Hvorfor forhandler vi? Hvordan forhandler vi?    Forhandlinger er ikke bare en utveksling av mer eller mindre relevant argumentasjon. De skjer mellom mennesker som har flere agendaer, som ikke alltid er synlige og åpenbar... Read more →

 • E031 - Negotiation Master Class
  E031 - Negotiation Master Class
  Play
  Published: 7 Dec 2016 Duration: 48:38
  You are a negotiator. Everyday you negotiate, whether at home or at work. In this episode you will learn from one of the worlds leading experts in conflict resolution. William Ury is an American author, academic, anthropologist, and negotia... Read more →
  You are a negotiator. Everyday you negotiate, whether at home or at work. In this episode you will learn from one of the worlds leading experts in conflict resolution. William Ury is an American author, academic, anthropologist, and negotia... Read more →

 • E030 - Forhandlinger (introduksjonsepisode)
  E030 - Forhandlinger (introduksjonsepisode)
  Play
  Published: 7 Dec 2016 Duration: 13:30
  Vil du oppnå raskere og bedre resultater i forhandlinger? Da må du lære deg forhandlingsteknikk! I denne episoden får du vite om hvordan jeg har jobbet gjennom dette året både for å studere forhandlingsteknikk, blant annet på Harvard Law Sc... Read more →
  Vil du oppnå raskere og bedre resultater i forhandlinger? Da må du lære deg forhandlingsteknikk! I denne episoden får du vite om hvordan jeg har jobbet gjennom dette året både for å studere forhandlingsteknikk, blant annet på Harvard Law Sc... Read more →

 • E029 - Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold
  E029 - Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold
  Play
  Published: 21 Nov 2016 Duration: 01:01:15
  I denne episoden snakker vi om et nytt sett med regler som kom inn i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2016. Da fikk loven nemlig et helt nytt kapittel som handler om konkurransebegrensende klausuler. Gjest i dag er advokat Alex Borch fra adv... Read more →
  I denne episoden snakker vi om et nytt sett med regler som kom inn i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2016. Da fikk loven nemlig et helt nytt kapittel som handler om konkurransebegrensende klausuler. Gjest i dag er advokat Alex Borch fra adv... Read more →

 • E028 - Juss på jakt - disse reglene må alle jegere kunne!
  E028 - Juss på jakt - disse reglene må alle jegere kunne!
  Play
  Published: 18 Sep 2016 Duration: 49:38
  Jakt er populært som aldri før, og 10 % av alle voksne nordmenn står i Jegerregisteret. Noen regler må man kunne før man legger ut på jakt, og den sentrale loven her er Viltloven. Det er mange spennende problemstillinger knyttet til jakt og... Read more →
  Jakt er populært som aldri før, og 10 % av alle voksne nordmenn står i Jegerregisteret. Noen regler må man kunne før man legger ut på jakt, og den sentrale loven her er Viltloven. Det er mange spennende problemstillinger knyttet til jakt og... Read more →

 • E027 - Ledende eller særlig uavhengig stilling
  E027 - Ledende eller særlig uavhengig stilling
  Play
  Published: 31 Jul 2016 Duration: 47:31
  Har du en ledende eller særlig uavhengig stilling? I så fall er du blant annet unntatt mange av arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid og rett til overtidsbetaling. Veldig mange har i dag slike fleksible stillinger. Men arbeidsmiljølovens... Read more →
  Har du en ledende eller særlig uavhengig stilling? I så fall er du blant annet unntatt mange av arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid og rett til overtidsbetaling. Veldig mange har i dag slike fleksible stillinger. Men arbeidsmiljølovens... Read more →

 • E026 - Personvern på arbeidsplassen
  E026 - Personvern på arbeidsplassen
  Play
  Published: 17 Jun 2016 Duration: 37:22
  I denne episoden vil du lære mye om praktiske personvernspørsmål på jobben. Vi snakker om blant annet: - Når kan arbeidsgiver lese de ansattes e-post? - Er det greit å Google søkerne ved en ansettelsesprosess? - Hvilke regler gjelder for be... Read more →
  I denne episoden vil du lære mye om praktiske personvernspørsmål på jobben. Vi snakker om blant annet: - Når kan arbeidsgiver lese de ansattes e-post? - Er det greit å Google søkerne ved en ansettelsesprosess? - Hvilke regler gjelder for be... Read more →

 • E025 - Hvilket ansvar har produsentene for produktene de lager?
  E025 - Hvilket ansvar har produsentene for produktene de lager?
  Play
  Published: 5 Apr 2016 Duration: 55:59
  Vi omgir oss med en mengde avanserte tekniske produkter, for eksempel har de fleste hjem et utall elektriske maskiner og «dippedutter». Mange av disse produktene har også potensiale til å være farlige, eller forårsake materielle skader.   ... Read more →
  Vi omgir oss med en mengde avanserte tekniske produkter, for eksempel har de fleste hjem et utall elektriske maskiner og «dippedutter». Mange av disse produktene har også potensiale til å være farlige, eller forårsake materielle skader.   ... Read more →

 • E024 - Hvordan vinne en sak i retten?
  E024 - Hvordan vinne en sak i retten?
  Play
  Published: 29 Feb 2016 Duration: 54:57
  Hvordan forbereder en erfaren prosedyreadvokat seg til en rettssak? Hvordan gjennomfører du en sivil rettssak på en slik måte at du har størst mulighet til å vinne saken? Hvordan opptrer man i retten, og hva kjennetegner en god prosedyr... Read more →
  Hvordan forbereder en erfaren prosedyreadvokat seg til en rettssak? Hvordan gjennomfører du en sivil rettssak på en slik måte at du har størst mulighet til å vinne saken? Hvordan opptrer man i retten, og hva kjennetegner en god prosedyr... Read more →

 • E023 - Hvordan gjennomføres en sivil rettssak?
  E023 - Hvordan gjennomføres en sivil rettssak?
  Play
  Published: 20 Feb 2016 Duration: 01:10:15
  Lurer du på hvordan en rettssak gjennomføres i praksis? I denne podcasten har jeg besøk av Carl Bore som har ført to av de største sakene som gikk i Høyesterett i 2014 og 2015, og vi går gjennom hvordan sivile saker gjennomføres - skritt f... Read more →
  Lurer du på hvordan en rettssak gjennomføres i praksis? I denne podcasten har jeg besøk av Carl Bore som har ført to av de største sakene som gikk i Høyesterett i 2014 og 2015, og vi går gjennom hvordan sivile saker gjennomføres - skritt f... Read more →

 • E022 - Tomtefestereglene etter lovendringene i 2015
  E022 - Tomtefestereglene etter lovendringene i 2015
  Play
  Published: 31 Jan 2016 Duration: 35:35
  I 2015 ble tomtefesteloven endret. Advokat Thomas Andersen gir oss en oppdatert forklaring på hva tomtefeste er, og reglene for forlengelse og innløsning av festekontrakter. 
  I 2015 ble tomtefesteloven endret. Advokat Thomas Andersen gir oss en oppdatert forklaring på hva tomtefeste er, og reglene for forlengelse og innløsning av festekontrakter. 

 • E021 - Midlertidige ansettelser, innleie og bruk av vikarer. Hvordan er reglene?
  E021 - Midlertidige ansettelser, innleie og bruk av vikarer. Hvordan er reglene?
  Play
  Published: 7 Dec 2015 Duration: 01:01:24
  Med stadig tøffere tider øker behovet for fleksibilitet i arbeidsstokken. Hvilke alternativer har arbeidsgiver til fast ansettelse? I denne episoden ser vi på reglene for blant annet midlertidig ansettelse, innleie og kjøp av tjenester. Når... Read more →
  Med stadig tøffere tider øker behovet for fleksibilitet i arbeidsstokken. Hvilke alternativer har arbeidsgiver til fast ansettelse? I denne episoden ser vi på reglene for blant annet midlertidig ansettelse, innleie og kjøp av tjenester. Når... Read more →

 • E020 - Nedbemanning i praksis med advokat Per Benonisen
  E020 - Nedbemanning i praksis med advokat Per Benonisen
  Play
  Published: 12 Nov 2015 Duration: 38:32
  Nedbemanninger er kompliserte og krevende prosesser.    I denne episoden har vi besøk av advokat Per Benonisen som bistår arbeidsgivere med store omstillings- og nedbemanningsprosesser.    Vi går gjennom de aktuelle bestemmelsene i arbei... Read more →
  Nedbemanninger er kompliserte og krevende prosesser.    I denne episoden har vi besøk av advokat Per Benonisen som bistår arbeidsgivere med store omstillings- og nedbemanningsprosesser.    Vi går gjennom de aktuelle bestemmelsene i arbei... Read more →

 • E019 - Arverett og praktisk gjennomføring av arveoppgjøret
  E019 - Arverett og praktisk gjennomføring av arveoppgjøret
  Play
  Published: 11 Nov 2015 Duration: 36:27
  I denne episoden får du grunnleggende informasjon om arvereglene, med fokus på hvordan arveoppgjøret skjer i praksis. Gjest i denne episoden er advokat Jon Norvald Evensen, som er en erfaren advokat og fast bostyrer for Oslo byfogdembete
  I denne episoden får du grunnleggende informasjon om arvereglene, med fokus på hvordan arveoppgjøret skjer i praksis. Gjest i denne episoden er advokat Jon Norvald Evensen, som er en erfaren advokat og fast bostyrer for Oslo byfogdembete